Седемте смъртни гряха

Гродост
Сребролюбие
Блудство
Завист
Чревоугодие
Гняв
Леност, отчаяние