Десетте Евангелски Блаженства

 1. Блажени бедните духом, защото тяхно е царството небесно.
 2. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
 3. Блажени кротките, защото те ще наследят земята.
 4. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
 5. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани.
 6. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
 7. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
 8. Блажени изгонените заради правда, защото тяхно е царството небесно.
 9. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжовно каква и да е лоша дума заради Мене.
 10. Ако станеш и хиляди пъти по-знатен, с нищо няма да бъдеш по-добър от неизвестните човеци.

Символът на вярата

 1. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.
 2. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало.
 3. Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек.
 4. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан.
 5. И възкръсна в третия ден, според Писанията.
 6. И възлезе на небесата, и седи от дясно на Отца.
 7. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.
 8. И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.
 9. В едната, света, вселенска (съборна) и апостолска Църква.
 10. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.
 11. Чакам възкресение на мъртвите.
 12. И живот в бъдещия век. Амин!

Десетте Божи заповеди

 1. Аз съм Господ, Бог твой; да нямаш други богове освен Мене.
 2. Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята, не им се кланяй и не им служи.
 3. Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог.
 4. Помни съботния ден (*, за да го светиш; шест дена работи и върши в тях всичките си работи; а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог.
 5. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята.
 6. Не убивай.
 7. Не прелюбодействай.
 8. Не кради.
 9. Не лъжесвидетелствай против ближния си.
 10. Не пожелавай дома на ближния си; не пожелавай жената на ближния си; нито нивата му; нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му, нито някакъв негов добитък – нищо, което е на ближния ти.

* За християните това е денят на Христовото Възкресение – неделя.