Сватба

Свето тайнство Венчание храм Свети Георги Кокаляне

венчавка Свети Георги ПобедоносецКокалянеДенят на нашата венчавка е един от най-специалните дни в живота ми. Спомням се, че с цялото си същество се стремях да изживея всеки един миг по време на самото тайнство. Забравих за присъстващите в храма хора и суетните грижи около празненството. В мислите, чувствата и за сетивата ми по време на ритуала съществахме двамата със съпруга ми – сливащи се в една личност с две ипостаси (лица) и духовника (отец Георги), който ни венчаваше пред Бог.

Наистина е важно този момент да не е просто част от програмата на сватбения ден, а да се изживее, съпреживее, осъзнае същността и значимостта му.

Венчавка

Свети Георги Кокаляне

сватба фотография Владислав Терзийски

Денят на нашата венчавка е един от най-специалните дни в живота ми. Спомням се, че с цялото си същество се стремях да изживея всеки един миг по време на самото тайнство. Забравих за присъстващите в храма хора и суетните грижи около празненството. В мислите, чувствата и за сетивата ми по време на ритуала съществахме двамата със съпруга ми – сливащи се в една личност с две ипостаси (лица) и духовника (отец Георги), който ни венчаваше пред Бог.

Наистина е важно този момент да не е просто част от програмата на сватбения ден, а да се изживее, съпреживее, осъзнае същността и значимостта му.

Свето Венчание

черква Св.Георги Победоносец Кокаляне

Свето Венчание Храм Св.Георги с.КокалянеДенят на нашата венчавка е един от най-специалните дни в живота ми. Спомням си, че с цялото си същество се стремях да изживея всеки един миг по време на самото тайнство. Забравих за присъстващите в храма хора и суетните грижи около празненството. В мислите, чувствата и за сетивата ми по време на ритуала съществахме двамата със съпруга ми – сливащи се в една личност с две ипостаси (лица) и духовника (отец Георги), който ни венчаваше пред Бог.

Наистина е важно този момент да не е просто част от програмата на сватбения ден, а да се изживее, съпреживее, осъзнае същността и значимостта му.